شاد کردن و شادی کردن

آشکارا تفاوتی ندارد

شاد کردن و شادی کردن

اما فرسنگ ها فاصله است

میان شاد کردن و شادی کردن

همیشه خوبان تاریخ شاد کرده اند

و ظالمین و ستمگران فقط به فکر لذت و شادی خود بوده اند

میشود دیگران را شاد و با دیگران شادی کرد

/ 0 نظر / 13 بازدید