معما چون حل شود آسان شود

اگر امروز هر انسان سالمی و آزاده ای با شنیدن قصه حسین علیه السلام عاشقش می شود.عجیب نیست.

اگر امروز مشخص است که حسین ع مظلوم بود و قاتلینش خار و ذلیل شده اند .عجیب نیست.

اگر امروز برای مظلومیت حسین ع و یارانش و خانواده اش عزاداری می کنیم هنر نکرده ایم

اگر تمام هنرمان این است که شاید در جلسه ای حاضر می شویم و برای عاشورای آن سالهای هجری می گرییم خوب است بدانیم

که معما وقتی حل میشود دیگر حلش هنر نیست .

امروز  تاریخ به ما نشان داده است که حسین ع که بود و یزید لعنت الله علیه که بود

هنر این است که امروز حسین زمان را پیدا کنیم و شمر زمان را بشناسیم

هنر این است که امروز بتوانیم قبل از اینکه سالها بعد تاریخ بگوید کی ،که بود و من تو با که بودیم ،بفهمیم.

گریه برای حسین علیه السلام نباید فقط گونه های ما را خیس کند .بلکه باید گونه های درست را از غلط جدا کینم .

گریه درست ،گریه ایست که چشم ما را باز کند .

درست ببینیم.

گریه درست عبرت بین می کند

گریه درست مظلوم بین می کندع

گریه درست غبار غفلت را می برد

در روز عاشورا سی هزار نفر به امامت عمر سعد نماز جماعت خواندند و برای خدا سجده کردند.اما قبله شان غلط بود و وضویشان باطل

عزاداری امروز یک نماز جماعت است .باید قبله درست باشد و وضو سالم

کسیکه امروز رهبرت را اصلا نمی شناسی آیا تاریخ خواهد گفت که تو با وضو نماز خواندی؟

کسیکه امروز ،اخبارت را از مامورین ابن زیاد آنور آب می گیری ،آیا تاریخ تو را مدح خواهد کرد یا لعنت خواهد فرستاد؟

آیا  عزاداری بدون عبرت ،نماز بی وضو نیست ؟

یادمان  هست کسانیکه پسر محمد ص را در کربلا کشتند در اقامه نمازشان گفتند اشهد ان محمدا رسول الله ؟

یادمان باشد با اذان و اقامه چه کسانی نماز می خوانیم

یادمان باشد کربلا ادامه دارد

یادمان باشد هر روز یزیدی هست وهر روز حسینی

یادمان باشد زمانی خواهند گفت سلام بر من و تو یا لعنت ...

خدایا از شر فتنه ها به تو پناه می بریم .ما را با رهبرمان حفظ بفرما تا حضور حضرت عشق

/ 1 نظر / 20 بازدید
شوتلی

خن