همثانیه-------------------------همثانیه
 
از خدا می خواهم اینجا سرای نشاط و امید باشد خوش آمدی

خدا را شکر بعضی از ماها خدا نیستیم

چقدر بد میشد اگر بعضی ها نسخه دین می پیچیدند

چقدر سخت می شد زندگی

مگر دین برای راحتی نیست؟

مگر دین مطابق فطرت نیست؟

مگر دین برای آرامش نیست؟

مگر دین آیین زندگی نیست ؟

اگر دین برای بهتر زنده بودن است

پس چرا با اسم دین .مرگ و نابودی .تلخی و سختی .وحشت و ترس.به دیگران می دهند؟

نه منظورم تکفیریها و وهابی ها نیست که به اسم دین انسانهای بی گناه را می کشند.یا صهیونیست ها که با ادعای نژاد برتر دیگران را برده خود می دانند.

نه منظورم همین نزدیکی است.چرا با اسم دین .با آبروی دیگران بازی می کنیم؟

چه گناهی بالاتر از بردن آبروی یک انسان است ؟

چرا داغ تر از خدا می شویم و دیگران را محاکمه می کنیم ؟

اگر دیگران به سلیقه ما نیستند دلیل نمی شود که بجای خدا به بهشت یا جهنمشان بفرستیم .

درست است که می گویند از کوزه همان برون تراود که در اوست .آری

درست است که ظاهر نشان از درون دارد.و نمی شود گفت که دل باید پاک باشد

اما اگر ظاهر کسی ظاهرا و به اعتقاد ما دینی نبود نمی شود ژست خدایی گرفت و محکومش کرد و آبرویش را برد و تحقیرش کرد

البته که میشود رنگ خدایی گرفت و تکریمش کرد.

البته که باید در حد توان با او مهربان بود

و صد البته که نباید بی خیال رد شد و بی تفاوت بود.

اما دین این نیست که من اگر در نگاه ظاهر پوشش یک خانم را نپسندیدم بر سرش فریاد بزنم .خدا به من و تو اجازه نداده است که فریاد بزنیم البته اینجا

اما دین این نیست که اگر از کسی گناهی دیدیم بی رحمانه سر شکسته اش کنیم .

حالا می خواهد که یک شخص باشی یا یک ارگان دولتی و غیر دولتی

چرا کاسه داغ تر از خدا می شویم ؟

چرا اگر کسی پایش شکسته است به جای اینکه زیر بازویش را بگیریم می زنیم و او را می کشیم؟

چرا اگر کسی در زمینه ای ضعفی داشت زیر لگد غرور خودمان لهش می کنیم؟

بیاییم رنگ خدایی بگیریم نه ژست خدایی


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢ توسط علی پورطالبی
تمامی حقوق مطالب برای همثانیه-------------------------همثانیه محفوظ می باشد